دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

استفاده از لغات محبت آمیز هزینه ای ندارد

استفاده از لغات محبت آمیز هزینه ای ندارد

همیشه از لغات محبت آمیز استفاده کن، حداقل سعی ات را بکن. مهر و محبت از طریق کلامی، به بهترین شکل منتقل و منتشر می شود. با این کار، محیط اطرافت و هرچیزی که در آن باشد را مملو از عشق و محبت و انرژی مثبت خواهی کرد و خودت هم در این همه زیبایی و احساسات خوب غرق خواهی شد. به یاد داشته باش که مهر و محبت، هر موجودی را رام می کند. استفاده از لغات محبت آمیز و کلام مهربانانه، برای تو هیچ هزینه ای ندارد.