دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

زمانی مطمئن شوید عشق بین شما واقعی است که

زمانی مطمئن شوید عشق بین شما واقعی است که

  • هردوی شما در رابطه احساس امنیت می‌کنید، حتی در هنگام اختلاف نظر و یا مشاجره...
  • مرزهای هردوی شما با مراقبت و احترام رعایت می‌شود...
  • یکدیگر را تشویق می‌کنید که در درجه اول سلامتی خودتان را در اولویت قرار دهید...
  • هیچ کدام از شما در مورد عشق، احترام و توجه گروکشی نمی‌کنید...
  • عذرخواهی در بین شما فقط عبارت "متاسفم" نیست، بلکه در رفتارهای تعدیل شده هم نمایان می‌شود...
  • شما تشویق می‌شوید که به عنوان یک فرد، نه فقط در رابطه، یک زندگی کامل و شاد داشته باشید...
  • بردهای تو، برد اوست و بالعکس...
  • توافق، ارتباط و سازش در رابطه شما با ارزش هستند...
  • اساس رابطه شما بر پایه دوستی، احترام و اعتماد بنا شده است...