دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

منبع شادی تو خودت هستی

منبع شادی تو خودت هستی

منبع شادی تو، خودت هستی. در هیچ جای دیگری دنبال آن نگرد. اگر بتوانی شادی و آرامش را درون خود بیابی، با همین داشته هایت هم خوشبخت ترین، آرام ترین و شاد ترین انسان جهان خواهی بود. اما اگر به دنبال آن در جایی بیرون از خودت باشی، هرگز آن را پیدا نخواهی کرد و حتی اگر هم آن را بیابی، یک شادی مصنوعی, گذرا و فانی را خواهی یافت. همه چیز در درون خودت است. به درون خودت نگاهی بنداز… پیدایش خواهی کرد.