دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

انرژی ات را برای چیزهای خارج از کنترل هدر نده

انرژی ات را برای چیزهای خارج از کنترل هدر نده

برای طی کردن بهتر مسیر زندگی، باید انرژی خود را مدیریت کنی. بهترین راه برای مدیریت انرژی خودت، این است که آن را برای چیز هایی که از کنترل تو خارج هستند هدر ندهی. اگر این کار را انجام دهی، فقط خروجی خواهی داشت و بدون هیچ بازدهی، تمام انرژی خود را صرف چیزی بیهوده خواهی کرد که نه تاثیری بر روی آن داری و نه می توانی تغییری در آن ایجاد کنی. انرژی خودت را صرف چیزهایی که کنترلی بر روی آن ها نداری نکن و آن را برای چیزهایی هزینه کن که ارزش آن را داشته باشد.