دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

هر چیزی برای قلبت سنگین است را رها کن

هر چیزی برای قلبت سنگین است را رها کن

هر چیزی که بر روی قلبت سنگینی می کند را بر زمین بگذار. هر چیزی که برای قلبت سنگین است را رها کن و بار قلبت را سبک کن. قلب تو لایق آرامش است. قلب تو شایسته صلح و مهر است. با تحمیل بار اضافی بر قلبت، روح و جسم خود را آزار نده.