دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

بهترین جملاتی که می توانی به یک فرد افسرده بگویی

بهترین جملاتی که می توانی به یک فرد افسرده بگویی

شیرین‌ترین و موثرترین جملاتی که

می‌توانی برای فردی که

از انزوای افسردگی رنج می‌برد ارسال کنی...

"هیچ اجبار و فشاری برای پاسخ دادنت وجود ندارد، فقط می‌خواهم بدانی که هر وقت خواستی حرف بزنی من اینجا هستم."

"فقط خواستم بدانی که اگر دوست داشتی حرکتی بکنی، می‌توانم بیایم و با هم یک فیلم ببینیم. البته اجباری هم نیست، در هر صورت من اینجا هستم."

"فقط می‌خواستم دستم را برای به آغوش کشیدنت دراز کنم تا به تو یادآوری کنم که دوست داشتنی هستی... حتی در آن لحظات تاریک که احساس می‌کنی هیچکس تو را دوست ندارد. افسردگی‌ات به تو دروغ می‌گوید."

"هیچ اشکالی ندارد که برای خودت وقت بگذاری. تو وقت زیادی داری. آرامش روحی تو از همه چیز مهم‌تر است."

"فقط در صورتی که از تنهایی و انزوایت احساس ناراحتی کردی، لطفا کنارش بگذار. می‌دانم که این را هم می‌گذرانی، میبینمت."