دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

مهربان باش حداقل سعی کن مهربان باشی

مهربان باش حداقل سعی کن مهربان باشی

مهربان بودن هیچ هزینه ای ندارد. با مهربان بودن، نه چیزی را از دست می دهی و نه ضرری می کنی. در مقابل، همه چیز و همه کس را بدست خواهی آورد. این را بدان که تمام جذابیت تو، در مهربان بودن تو است. مهربان باش، حداقل سعی خودت را بکن که مهربان باشی. این کار، نیاز به تلاش چندانی ندارد.