دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

حتی با درد هایت هم می توانی رشد کنی

حتی با درد هایت هم می توانی رشد کنی

اگر در حال حاضر دردی داری که بر روی وجود تو سنگینی می کند، اصلا نگران نباش. هرچقدر هم که درد داشته باشی و در حال رنج کشیدن باشی، باز هم از رشد عقب نخواهی ماند. اتفاقا، لازمه رشد کردن، همین درد ها و رنج ها است. دقیقا این درد ها هستند که با شلاق خود، همه چیز را به حرکت د می آورند. اصلا نگران نباش و نگاه رو به جلو داشته باش. با وجود هزاران درد و رنج، باز هم رشد خواهی کرد.