دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

در دل درد هم خود واقعی ات را حفظ کن

در دل درد هم خود واقعی ات را حفظ کن

درد، هر انسانی را تغییر می دهد. درد باعث می شود که شکسته شده و دوباره به هم پیوند بخوری. درد باعث می شود که همیشه از نقطه ای دیگر شروع کنی. با وجود تمام این تغییرات، هیچوقت اجازه نده که درد، خود واقعی تو را تغییر بدهد. هرچقدر که فشار درد بر روی تو زیاد است یا در گذشته آن را متحمل شده ای، باز هم خودت باش و خود واقعی ات را خفظ کن.