دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

از لحاظ روانی سالم هستی اگر

از لحاظ روانی سالم هستی اگر

  • می‌توانی برای دیگران خوشحال باشی حتی زمانی که زندگی خودت چالش برانگیز است.
  • نسبت به داشته های دیگران حسادت نمی‌کنی.
  • در روابطت مرزهای خوبی داری.
  • از خودت مراقبت می کنی.
  • به اطرافیان خود کمک می کنی.
  • زمانی که کار سخت می‌شود به تلاش ادامه می‌دهی.
  • از چیزهای ساده در زندگی لذت می‌بری.
  • خشم را کنار می‌گذاری و کینه به دل نمی‌گیری.
  • چیزی داری که با نگاه رو به جلو مشتاقانه منتظر آن هستی.
  • هر روز از خواب بیدار می‌شوی و برای چیزی شکرگزار هستی.