دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

از جایی برایت می رسد که فکرش را هم نمی کنی

از جایی برایت می رسد که فکرش را هم نمی کنی

هر مشکلی داری، هر کمبودی که هست و هر مانعی که بر سر راهت هست، طوری حل خواهد شد که آب از آب تکان نخورد. تمام کائنات در تلاش است که تو پیش بروی و ساکن نباشی. به زودی، از جایی برایت می رسد که حتی فکرش را هم نمی توانی بکنی. به این باور داشته باش، با تمام جسم و روح و وجودت.