دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

همیشه دلیلی برای زیبا تر شدن دنیا باش

همیشه دلیلی برای زیبا تر شدن دنیا باش

تو خوب باش. تو مهربان باش. تو زیبا باش… بگذار دنیا هر حالت و هر رنگی که دارد، با حضور تو زیبا تر شود. بگذار که با حضور تو، وزن مهربانی در دنیا بیشتر شود. سعی کن همیشه دلیلی باشی برای اعتماد دیگران به دنیا و هرچه که در آن هست. سعی کن همیشه با حضورت، دلیلی باشی برای زیبا تر شدن دنیا.