دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

کسی را انتخاب کن که به زندگی تو رنگ بدهد

کسی را انتخاب کن که به زندگی تو رنگ بدهد

در ارتباطات خود و مخصوصا روابط عاطفی، کسی را انتخاب کن به زندگی تو رنگ دهد. سراسر زندگی تو را سرشار از زیباترین و گرم ترین رنگ ها کرده و طراوت و شادابی را به تمام ابعاد آن ببخشد. اگر با این افراد پیش بروی، خوشبختی را با تمام وجودت حس خواهی کرد.