دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

عاشق کاری باش که می کنی

عاشق کاری باش که می کنی

عاشق کاری باش که می کنی و کاری را بکن که عاشق آن هستی. هرکاری را که در حال انجام آن بوده یا قصد انجام آن را داری چنان عاشقانه انجام بده که گویی پیوندی عاطفی با آن داری. اگر این احساس را در کار خود جاری کنی، هرگز از آن خسته و دلزده نخواهی شد و برای آن از تمام وجود خودت مایه خواهی گذاشت. اما اگر این رابطه را با کار خود برقرار نکنی، نه تنها به خودت سخت خواهی گرفت، بلکه روز به روز فرسوده تر خواهی شد.