دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

انتظار نداشته باش تا دل شکسته نباشی

انتظار نداشته باش تا دل شکسته نباشی

هر چقدر محدوده انتظارات تو بزرگتر باشد و انتظارات بیشتری از دیگران داشته باشی، بیشتر دل شکسته خواهی شد. هیچ کس وظیفه و تعهدی ندارد که تمام انتظارات تو را برآورده کند. بنابراین، برآورده نشدن انتظاراتی که داری، باعث دلخوری، ناراحتی و دل شکستگی تو خواهد شد. انتظارات خود را کم کن و سعی کن که از هیچ کس هیچ انتظاری نداشته باشی تا همیشه آرام بوده و هیچ وقت دل شکسته نشوی.