دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

مصرف قند اضافه و تاثیر منفی آن بر مغز

مصرف قند اضافه و تاثیر منفی آن بر مغز

مغز نسبت به سایر ارگان‌های بدن انرژی بیشتری مصرف می‌کند و گلوکز منبع اصلی سوخت آن است. اما وقتی مصرف قندهای ساده گسترش پیدا می‌کند چه اتفاقی برای مغز می‌افتد؟
قند اضافی در مغز مهارت‌های شناختی و خود کنترلی ما را مختل می‌کند. قند های ساده و خصوصا شکر، مثل یک ماده مخدر بر روی مرکز پاداش مغز تاثیر می‌گذارد و بخاطر آن است که اکثر مردم با مصرف کمی از آن برای مصرف بیشتر تحریک می‌شوند. دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که مصرف غذا های شیرین خصوصا همراه با غذا های شور و چرب می‌تواند بر مغز اثرات اعتیادی ایجاد کرده و با مختل شدن بخش خود کنترلی، تبعات بعدی مثل پرخوری و اضافه وزن به سراغ انسان می‌آید.
در انسان‌های اولیه، این تحریک پذیری آن‌ها را به سمت مصرف خوردنی‌های غنی از کالری سوق می‌داد و به بقای آن‌ها کمک می‌کرد. اما در دنیای کنونی بزرگترین دستاورد های آن چاقی و دیابت است. ویژگی‌های رفتاری و بیوشیمیایی پرخوری کاملا مشابه سوء مصرف مواد مخدر بوده و از این رو ایده اعتیاد به غذا توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است.