دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

دید متفاوت همیشه به معنی دید غلط نیست

دید متفاوت همیشه به معنی دید غلط نیست

هر انسانی یک شخصیت منحصربفرد دارد. همین دید های متفاوت است که شخصیت های مختلف را می سازد. قرار نیست که تو دیدگاهت مثل بقیه، و بقیه دیدگاهشان مثل تو باشد. اگر کسی دید متفاوتی را نسبت به دید تو دارد، همیشه معنی آن این نیست که دید او اشتباه است. این مسئله در مورد تو هم صدق می کند.