دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

همیشه آرامش را در اولویت قرار بده

همیشه آرامش را در اولویت قرار بده

در هرکجا، هر موقعیت و هر زمان، آرامش را در اولویت قرار بده. هیچ چیزی را با آرامشت عوض نکن و همیشه مراقبش باش. هر چیز و هرکسی را که به آرامش تو آسیب می زند را کنار بگذار و آرامش را برای خودت انتخاب کن.