دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

ببخش اما درسی که گرفتی را هرگز فراموش نکن

ببخش اما درسی که گرفتی را هرگز فراموش نکن

تو باید ببخشی. این در ذات تو است و باید خودت و دیگران را ببخشی. اما هرگز چیزی که باعث رنجش و آسیب رسیدن به تو شده است را فراموش نکن. به یاد داشته باش که از چه ناحیه ای ضربه خورده ای و از آن درس بگیر. کمکی که این درس ها به تو می کنند را هیچ آموزگار دیگری نمی تواند به تو بکند. ببخش، اما درسی که گرفتی را هرگز فراموش نکن.