دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

از ماه بیاموز که هیچ ظاهری ابدی نیست

از ماه بیاموز که هیچ ظاهری ابدی نیست

به ماه نگاه کن. یک شب آن را هلالی باریک خواهی دید، یک شب نیمه و یک شب کامل. این چرخه ای است که تمام ظواهر عالم دارند. پس از آن ماه به آن زیبایی بیاموز که هیچ ظاهری، نه ظاهر تو و نه ظاهر هیچ موجودی در این دنیا، ثابت و ابدی نیست.