دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فقط با خودت رقابت کن

فقط با خودت رقابت کن

این که تو از دیگران بهتر باشی یا دیگران از تو، هیچ اهمیتی ندارد. تمام تلاش تو باید بر این باشد که از خودت بهتر باشی! و این پایه پیشرفت تو خواهد بود. مهم نیست که چه کسی از دیگری بهتر است. تو فقط تلاش کن که از روز قبلت بهتر باشی.