دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

ترس از رابطه‌ یا ترس از وابستگی

ترس از رابطه‌ یا ترس از وابستگی

ترس رابطه‌ای یا ترس از وابستگی، ترس‌هایی هستند که برای تک تک ما در روابط نزدیکمان اتفاق می‌افتند و اغلب تاثیراتی منفی را بر جهات مختلف این نیاز طبیعی ما می‌گذارند. البته این ترس‌ها قابل مدیریت بوده و عبارتند از :
▪️1. ترس از تنها بودن یا تنها شدن
▪️2. ترس از برقراری ارتباط با دیگران
▪️3. ترس از رها شدن توسط کسانی که دوستشان داریم
▪️4. ترس از عدم توانایی در اثبات خودمان
▪️5. ترس از دیده نشدن، شناخته نشدن، مورد قدردانی قرار نگرفتن
▪️6. . ترس از شکست و موفقیت در روابط رقابتی
▪️7. ترس از جریان داشتن زندگی، شادابی و سرزندگی...