دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

در مسیر زندگی ات دلسوز ترین همراه خودت باش

در مسیر زندگی ات دلسوز ترین همراه خودت باش

در مسیر پر پیچ و خمی که در زندگی پیش رو داری، با تمام وجود خودت را همراهی کن. تمام توجه و حواست را به خودت بده و عاشقانه خودت را راهی کن. برای خودت امید باش و هرگز این یار همیشگی را رها نکن. در مسیر زندگی ات، دلسوزترین همراه خودت باش.