دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

روزی به دردهای امروزت خواهی خندید

روزی به دردهای امروزت خواهی خندید

روزی خواهد رسید که تمام مشکلات و دردهای امروزت را پشت سر گذاشته ای. تمام مشکلاتی که امروز داری به پله هایی تبدیل شده اند که با طی کردن آن ها، به جایی که می خواستی رسیده ای. روزی به پشت سر نگاه کرده و به تمام دردها و مشکلات امروزت خواهی خندید. و آن روز خیلی هم دور نیست.