دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

زمان بهترین سورپرایزها را برایت دارد

زمان بهترین سورپرایزها را برایت دارد

صبر داشته باش و ایمانت را حفظ کن. زمان تنها چیزی است که تو را به جلو برده و بهترین ها را برایت رقم می زند. زمان بهترین معجزه گر است. زمان است که تو را با بهترین ها روبرو می کند. ایمان داشته باش و صبر، که زمان غیرمنتظره ترین سورپرایزها را برایت در دل خود دارد.