دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تو خاص ترین موجود جهان هستی

تو خاص ترین موجود جهان هستی

تو انسان هستی. انسانی که اشرف مخلوقات است. وجود منحصربفرد خودت را داری. باطن خاص خودت را داری. روح خودت را داری. اختیار خودت را داری. چهره مختص خودت را داری. تو تا ابد خودت هستی، فقط خودت… تا بحال به این فکر کردی؟ تو، خاص ترین موجود جهان هستی.