دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

نگران نگاه دیگران نباش و زندگی کن

نگران نگاه دیگران نباش و زندگی کن

تو شخصیت و زندگی خودت را داری، همانطور که دیگران شخصیت و زندگی خود را دارند. اصلا قرار نیست مثل دیگران و رهرو آن ها باشی. راه خودت را برو و مسیر خودت را طی کن. نگران نگاه دیگران نباش و فقط برای خودت زندگی کن.