دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

هیچ طوفانی ابدی نیست آرام خواهی شد

هیچ طوفانی ابدی نیست آرام خواهی شد

درک این که هیچ چیزی در این دنیا ابدی نیست، همه چیز را تغییر می دهد. اگر این حقیقت را باور داشته باشی، باور خواهی داشت که هیچ دردی، هیچ مشکلی، و هیچ حالت آزار دهنده ای همیشگی نیست و بالاخره روزی تو را ترک کرده و جای خودش را به حالات خوب می دهد. باور داشته باش که ساحل دلت آرام خواهد شد، چون هیچ طوفانی ابدی نیست.