دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

رویاهایت نقش بال های تو را دارند

رویاهایت نقش بال های تو را دارند

مثل پرنده ای که برای پریدن و پرواز به بال نیاز دارد، تو هم برای پرواز و اوج گرفتن به دو بال نیاز داری. بال های تو، رویاهای تو هستند. هرچقدر که رویاهای تو بلند پروازانه تر و البته اصولی تر باشند، بیشتر اوج خواهی گرفت و پروازی موفق را تا اهدافت خواهی داشت. به رویاهات اجازه بده که نقش بال های تو را بازی کنند.