دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

بخند، عشق بورز و زندگی کن

بخند، عشق بورز و زندگی کن

به خوبی ها بخند. به بدی ها، به سختی ها، به مشکلاتی که داری، به ناملایمتی ها و به نامهربانی ها… به هرچیزی که با آن مواجه می شوی لبخند بزن. در هر شرایطی، تو خوب باش و مثبت و عشق بورز. اگر می خواهی زندگی کنی، بخند و عشق بورز.