دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

مهربانی بدون هزینه ترین و ارزشمندترین چیز است

مهربانی بدون هزینه ترین و ارزشمندترین چیز است

بدون هیچ هزینه ای می توانی لبخند بزنی، عشق بورزی و مهربانی کنی. اما در مقابل چیزی را برداشت و دریافت خواهی کرد که ارزش آن با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. بدون هیچ هزینه ای می کاری و ارزشی ما فوق تصورت را برداشت می کنی. چه چیزی از این بهتر؟ مهربانی، بدون هزینه ترین و ارزشمند ترین چیز است.