دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

اگر خودت را انتخاب کنی برنده خواهی شد

اگر خودت را انتخاب کنی برنده خواهی شد

بهترین، ابدی ترین، هوشمندترین و مهربان ترین یار برای تو، خودت هستی. اگر خودت را انتخاب کنی، بر روی خودت حساب باز کنی و به خودت تکیه کنی می توانی در هر میدان و رویدادی برنده باشی. این را به یاد داشته باش که اگر بر روی خودت حساب کنی، تنها یاری را خواهی داشت که هیچوقت پشت تو را خالی نخواهد کرد. فقط در صورتی برنده خواهی شد که خودت را انتخاب کنی.