دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

کسانی که با شادی تو شاد می شوند قابل اعتماد هستند

کسانی که با شادی تو شاد می شوند قابل اعتماد هستند

کسانی به درد تو می خورند که در پی پیشرفت تو هستند. کسانی که فقط دوست دارند حال خوب تو را ببینند. با شادی تو شاد می شوند و با غم تو ناراحت. کسانی که می خواهند تو را به هر نحوی کمک کرده و بالا بکشند نه اینکه حاضر باشند حتی خود به زیر بروند تا بتوانند تو را با خود به پایین بکشند… این ها، قابل اعتماد ترین افراد برای تو هستند. پس، فقط به کسی اعتماد کن که با شادی تو شاد می شود.