دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

دنیای خودت را با عشق بساز

دنیای خودت را با عشق بساز

به لحظه لحظه زندگی ات عشق بورز. به تک تک موجوداتی که در اطراف خود می بینی عشق بورز. به تک تک ذراتی که تو را ساخته اند عشق بورز. و در صدر تمام این ها، عاشقانه به خودت عشق بورز. با این روند، تمام دنیای خود را با عشق خواهی ساخت.