دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

عاشق خودت باش تا تمام کائنات به تو عشق بورزد

عاشق خودت باش تا تمام کائنات به تو عشق بورزد

عاشق خودت باش. اگر عاشق خودت باشی به تمام کائنات این پیام را ارسال خواهی کرد که من لایق دوست داشتن شدن هستم. لایق عشق ورزیدن هستم. و نتیجه این پیام مثبت این است که تمام کائنات به تو عشق خواهد ورزید.