دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

خنده همه چیز را شیرین می کند

خنده همه چیز را شیرین می کند

خنده بدون هزینه ترین و در عین حال پر سودترین کاری است که می توانی در مقابل زندگی انجام بدهی. خنده تنها چیزی است که تلخی ها را شیرین، و شیرینی ها را شیرین تر می کند.