دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

یا ریسک کن یا بازنده همیشگی باش

یا ریسک کن یا بازنده همیشگی باش

برای تغییر و پیشرفت راهی بجز ریسک کردن وجود ندارد. برای برنده شدن هم این مهمترین فاکتور است. ترس از ریسک کردن یعنی سکون همیشگی، یعنی بازنده بودن. پس بنابراین، یا ریسک کن یا بازنده همیشگی باش.