دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

برای رسیدن به آرامش این 16 کار را کنار بگذار!

برای رسیدن به آرامش این 16 کار را کنار بگذار!

اگر انجام به انجام این کارها پایان دهی، به آرامش خواهی رسید!

مشاجره با دیگران.

پافشاری و هدر دادن انرژی برای روابط یک طرفه.

متعهد کردن خود به راضی نگه‌داشتن دیگران.

پذیرش و توجیه رفتار سمی.

باز گذاشتن راه افرادی که شادی تو را می‌دزدند.

تلاش برای اثبات خود به عنوان "عشق".

کنار گذاشتن خط قرمزهای خود، برای جا باز کردن در زندگی دیگران.

پایبند بودن به باورهای محدود کننده در مورد زندگی، ارزش و پتانسیل خود.

تظاهر به خوشحالی در زمانی که واقعاً از کسی رنجیده‌ای.

سکوت بیش‌از حد و نادیده گرفتن نیازهای خود.

فکر کردن بیش از حد به گذشته و چیزهایی که نمی توانی تغییر بدهی.

پایبندی به حضور در کنار افراد منفی.