دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

بدون شرمگینی افراد منفی را حذف کن

بدون شرمگینی افراد منفی را حذف کن

هرچقدر هم که خودت مثبت باشی و فعال و رو به جلو، حضور افراد منفی در اطرافت، در بهترین حالت برای تو حکم وزنه ای را دارد که به پاهایت آویزان هستند. کافیست لب باز کنند، نگاهشان کنی و یا حتی نگاهت کنند! در این حالت بعد از هر قدمی که به جلو برمی داری، دو قدم به عقب باز خواهی گشت. تو مسئولیتی در قبال دوستانی که نقش وزنه ای سنگین را برای تو بازی می کنند نداری. آن ها را بدون شرمندگی از زندگی ات حذف کن.