دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

افکار منفی فقط ترمز تو را می کشند

افکار منفی فقط ترمز تو را می کشند

افکار منفی از هر نوع، هیچ سودی را برای تو به همراه نخواهند داشت. این مسئله ای است که نیاز به هیچ اثباتی ندارد. این نوع افکار در بهترین، کم خطرترین و کم هزینه ترین حالت ممکن، ترمز تو را خواهند کشید. پس اگر به دنبال سکون و فلج شدن با تمام وجود هستی، بازهم به افکار منفی بها بده.