دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فقط به افکار مثبت ات گوش کن

فقط به افکار مثبت ات گوش کن

در آن واحد، شاید در ذهن تو ده ها فکر منفی وجود داشته باشد و فقط یک فکر مثبت در مقابل تمام آن ها قد علم کرده باشد. همیشه به یاد داشته باش که افکار منفی، فقط و فقط برای خوردن انرژی تو حضور دارند و مثل یک انگل ذهنی رفتار می کنند. تو وقتی برای حتی گوش کردن به آن ها نداری. در همه حال، فقط و فقط به افکار مثبت ات گوش کن.