دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

21 ویژگی یک شخصیت جذاب

21 ویژگی یک شخصیت جذاب

اگر می خواهی فرد جذابی باشی، این 21 ویژگی را داشته باش!

 • با محبت و گرم باش اما متفکرانه.
 • خودآگاه و دارای عکس‌العمل‌های مناسب باش.
 • درک قوی داشته باش و در شنونده بودن ماهر باش.
 • شوخ طبع باش اما مودب.
 • در مقابل تصمیمات و اقدامات خود مسئولیت‌پذیر باش.
 • دارای شخصیت پشتیبان قوی باش.
 • در مقابل دیگران و کائنات متشکر باش.
 • از چیزهای ساده بسیار لذت ببر.

عمیقاً با مردم ارتباط برقرار کن و به وعده‌هایت وفا کن.

 • دوستی و روابط عاطفی و عاشقانه خود را در اولویت قرار بده.
 • تغذیه سالم داشته باش.
 • ارزش خود را بدان تا آنچه را که لیاقت داری بپذیری.
 • با غریبه‌هایی که در روز می‌بینی برخورد خوب داشته باش. شاید روز آن‌ها را بسازی!
 • وقتی کسی سر تو فریاد می زند آرام بمان و اجازه بده اول او حرف‌هایش را تمام کند.
 • از افرادی که باهوش‌تر از تو هستند یاد بگیر و اجازه نده که منیت تو در این کار دخالت کند.
 • در روابطت وفادار و قابل اعتماد باش.
 • از والدین، خانواده و عزیزانت مراقبت کن.
 • همیشه به وعده‌های خود عمل کن.
 • اشتباهات دیگران را ببخش اما دسترسی آنها به زندگی خود را محدود کن.
 • با ورزش و فعالیت بدنی مناسب، به سلامت و جسم خود اهمیت بده.
 • هر از گاهی افرادی که برای تو مهم هستند را با کارهای مثبت سورپراز کن.