دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

بدون ترس و شرم رویاپردازی کن

بدون ترس و شرم رویاپردازی کن

رویاپردازی یکی از اولین قدم ها برای رسیدن به اهداف است. اگر رویاپردازی نداشته باشی، هیچ تصویر مثبتی از اهداف خود نخواهی داشت. از این کار نترس و شرم نداشته باش و مثبت و عاقلانه آن را انجام بده.