دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

بدون توجه به گذشته ات آینده ات را بساز

بدون توجه به گذشته ات آینده ات را بساز

گذشته تغییر پذیر نیست. هیچ راهی برای تغییر آن وجود ندارد. تنها راه تو این است که گذشته را رها کنی و تمام تمرکز خود را بر روی همین لحظه بگذاری. آینده ات را بساز، گذشته ات اصلا مهم نیست.