دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تو فقط به دست خودت شکوفا خواهی شد

تو فقط به دست خودت شکوفا خواهی شد

به خودت متکی باش. هیچ کس مثل خودت نمی تواند به تو کمک کند. هیچ کس به غیر از خودت همراه تو نمی ماند. هیچ کس به اندازه خودت تو را نمی فهمد. تو فقط به دست خودت و در راه خودت شکوفا خواهی شد.