دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

با برنامه ریزی درست عادات، به اهداف خود برسید

با برنامه ریزی درست عادات، به اهداف خود برسید

عادات مثبت و منفی ما زندگی ما را می‌سازند!

بخشی از عادات ما بسیاری از نتایج مثبت در زندگی‌مان را رقم می‌زنند.به عنوان مثال، عادات ما تعیین می‌کنند که با الگویی خاص ورزش کرده و سالم باشیم، ذهن‌آگاهی انجام داده و با سطح بالایی از تمرکز کار های خود را انجام می‌دهیم... عادات، سطح تعامل ما با اطرافیان را از طریق احساس دلسوزی و محبت تقویت می‌کنند.
بخش دیگری از عادات ما هم اغلب مشکلاتی که در زندگی با آنها مواجه هستیم را رقم می‌زنند. این عادات ما را درگیر الگو های خود تخریبی می‌کنند. الگو هایی مثل پرخوری، پرخاشگری و عادت به دخانیات...
در شروع برنامه ریزی‌های بلند مدت اصولا شما در مورد دورنمای سال پیش رو و اهداف خود فکر و ایده پردازی خواهید کرد. این ایده پردازی مهم است، اما مهم تر از آن حذف عادات مخرب و در مقابل تقویت عاداتی است که با ایجاد تغییرات مثبت، زندگی شما را به سمت اهداف‌تان سوق خواهند داد.
در مطالب بعدی روش‌های تقویت عادات سالم و مثبت را برای شما شرح خواهیم داد. با دنیای موسیقی درمانی همراه باشید...