دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

وفادار باش اما نه احمقانه

وفادار باش اما نه احمقانه

وظیفه تو این است که وفادار باشی. اول به خود و بعد به دیگران و تمام کائنات. اما به یاد داشته باش که این وفاداری نباید نشان دهنده حماقت تو باشد. تو مجبور نیستی به چیزهایی که به تو آسیب می زنند وفادار باشی و وفادار بمانی. مخصوصا به عادات بد.