دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

به چیزی که دیگران نمی گویند گوش کن

به چیزی که دیگران نمی گویند گوش کن

معمولا در سکوت افراد، حرف هایی هست با عمق و معنی فوق العاده بیشتر از کلمات. برای دریافتن معانی واقعی تر، به سکوت و حرف هایی که دیگران نمی زنند گوش کن.