دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

خودت را فقط برای خودت صرف کن

خودت را فقط برای خودت صرف کن

خودت را فقط و فقط صرف خودت کن. نه چیزهایی که مال تو نیست. نه چیزهایی که تعلقی به تو ندارند. نه چیزهایی که باعث سرخوردگی تو می‌شوند.