دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

بخاطر کسانی که در زندگی ات هستند خدا را شکر کن

بخاطر کسانی که در زندگی ات هستند خدا را شکر کن

هرکسی که وارد زندگی‌ات می‌شود، برایت یا حکم یک موهبت را دارد یا یک درس بزرگ. بخاطر هردو، شاکر خداوند باش…